Seznamte se s naším týmem

JUDr. Jaroslav Muroň

Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně absolvoval v roce 1975

JUDr. Zuzana Nepovím Sedláková

Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvovala

Mgr. Tomáš Tichý

Spolupracující advokát

Daniela Vakaráčová

Asistentka

Naše specializace

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby, zejména v oblastech
práva občanského, obchodního, správního, pracovního
a trestního, a to s tímto věcným zaměřením:

• sepisování kupních smluv
• sepisování darovacích smluv
• sepisování nájemních smluv a smluv o nájmu bytu
• sepisování smluv o převodu obchodních podílů v obchodních společnostech
• zakládání obchodních společností a podniků fyzických osob
• slučování a rozdělování podniků
• sepisování všech typů obchodních smluv
• zastupování v řízení před soudy ve věcech občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních
• zastupování v řízení před soudy a orgány činnými v trestním řízení ve věcech trestně právních
• zastupování v řízení před soudy a u notářských kanceláří při projednávání dědictví
• zastupování v řízení před orgány státní správy a samosprávy
• sepisování smluv o zřízení zástavních práv a věcných břemen k nemovitostem
• zakládání družstev a společenství vlastníků bytových jednotek
• zpracovávání právních analýz a rozborů
• legislativní činnost

Kontakt

Adresa sídla kanceláře:
Washingtonova 9
110 00  Praha 1

telefon/fax: 224 240 880
telefon: 721 831 373
_____________________________

JUDr. Jaroslav Muroň

IČ: 63114381
DIČ: CZ520219103

email: jaroslav.muron(a)akmuron.cz
telefon: 603 804 929
_____________________________

JUDr. Zuzana Nepovím Sedláková

IČ: 71457488

email: zuzana.sedlakova(a)akmuron.cz
telefon: 777 054 391
_____________________________

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků v elektronické podobě
PDF si zobrazíte ZDE
TOP